Luyện thi TOEIC kết hợp kỹ năng mềm - TOEIC 3+

Đăng ký tư vấn Tìm hiểu khóa học

Your key to a successful career - TOEIC Superior

Đăng ký tư vấn Tìm hiểu khóa học

“Start where you are. Use what you have. Do what you can.” - Arthur Ashe

Đăng ký tư vấn Tìm hiểu khóa học

Khóa luyện thi TOEIC Superior

TOEIC® (Test of English for International Communication) kiểm tra khả năng nghe và đọc hiểu tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Các trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty, và tổ chức chính phủ trên khắp thế giới sử dụng bài thi…

Khóa học TOEIC 3+

TOEIC 3+ là một chương trình đào tạo tích hợp dành cho sinh viên bao gồm luyện thi TOEIC với đầu ra 550+, các kĩ năng làm việc cá nhân và kĩ năng làm việc nhóm. TOEIC 3+ là sự chuẩn bị toàn diện để sinh viên Việt Nam bước…