Luyện thi TOEIC kết hợp kỹ năng mềm - TOEIC 3+

Đăng ký tư vấn Tìm hiểu khóa học

Your key to a successful career - TOEIC Superior

Đăng ký tư vấn Tìm hiểu khóa học

“Start where you are. Use what you have. Do what you can.” - Arthur Ashe

Đăng ký tư vấn Tìm hiểu khóa học

20 bí kíp luyện thi TOEIC (Phần 1)

TOEIC – Là một chứng chỉ tiếng Anh phổ biến nhằm đánh giá trình độ những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Có được chứng chỉ TOEIC bạn có thể tự tin ứng tuyển vào các công việc mà…

20 Bí kíp luyện thi TOEIC (Phần 2)

Hãy biết quản lý thời gian Bí kíp thứ 4 đã có kết quả vào lúc này khi giải quyết vấn đề phân chia thời gian và phát huy khả năng. Trong ngày thi, bạn nên cẩn thận phần Reading. Có 75 phút để hoàn thành phần V, VI và…